top of page

DACE KALNIŅA

Rīgas Pedagoģijas un Izglītības vadības augstskolas psiholoģijas skolotāja bakalaurs, LLU maģistrs projektu vadībā. Režiju apguvusi pie režisoriem Arnolda Liniņa, Ainas Matīsas, Jura Rijnieka, Anša Epnera teātra pedagogiem Ligitas Smildziņas, Astras Kacenas, mācījusies pie horeogrāfa Sergeja Ostrenko. Prasmes pilnveidojusi starptautiskā teātra institūta IUGTE meistarklasēs. Vadījusi Bērnu un Jauniešu aktieru studiju Salacgrīvā, saņemot godalgas teātru festivālos. Studijā vada aktiermākslas un radošās komunikācijas nodarbības.

bottom of page