top of page

Vacatio Studija katru vasaru un skolu brīvlaikos organizē nometnes meitenēm! Nometnēs liels uzsvars tiek likts uz fiziskām aktivitātēm. Strādājam arī radošās nodarbībās, dodamies interesantos pārgājienos. Katrā nometnē katrai meitenei tiek organizēta īpaša foto sesija un katra meitene saņem bildes.

bottom of page