top of page

NOTEIKUMI

 

 

1.  Nodarbību apmeklēšanas noteikumi mainās atkarībā no epidemioloģiskas situācijas ierobežojumiem. Par to Studija operatīvi informē vecākus un audzēkņus. Audzēkņiem un vecākiem ir pienākums tos ievērot!

2.  Samaksu par nodarbībām ir iespējams veikt ar pārskaitījumu uz Studijas norādīto kontu vai skaidrā naudā Studijā. Ja nepieciešams rēķins samaksas veikšanai, par to lūgums informēt Studiju.

3.  Studijā ir nodarbību priekšapmaksa! Apmaksas datumi ir ievietoti sadaļā GRAFIKI, kā arī saņemsiet atgādinājumus pirms kārtējā maksājuma. Lūdzu cieniet mūsu darbu un patvaļīgi neizdomājiet citus maksājumu termiņus!

4.  Ja uzsākat apmeklēt nodarbības vēlāk nekā sezonas sākumā, tad Studija Jums aprēķinās individuālo pirmo maksājumu un tālākie maksājumi jau būs pēc vienotā grafika.

5.  Studija neaprēķina un nepiešķir atlaides ne slimības, ne citas audzēkņa prombūtnes gadījumā. Saskaņojot ar Studiju, ir iespēja kompensēt izlaistās nodarbības pie citas grupas, ja tas ir iespējams. Studijai nav obligāts pienākums kompensēt neapmeklētās nodarbības! 

6.  Ļoti ilgstošas slimības (atrašanās slimnīcā) vai nopietnas un ilgstošas traumas, kas neļauj apmeklēt nodarbības, gadījumā - Studija aprēķina atlaidi. Šādos gadījumos lūdzu savlaicīgi informēt Studiju. 

7.  Virsdrēbes un ielas apavus novelkam un atstājam gaitenī. Ģērbtuvē un zālē neiet ar ielas apaviem!

8.  Visas Studijā aizmirstās, atstātās mantas gaida savu īpašnieku vienu mēnesi, pēc tam tās tiek iznīcinātas vai nodotas labdarībai. Pēc iespējas ātrāk ziņojiet, ja esat aizmirsuši kādu mantu Studijā - ja tā tiks atrasta, tad tiks uzraudzīta līdz atnāksiet tai pakaļ.

9.  Studija nepieskata Jūsu atstātās/aizmirstās mantas (arī apzināti atstātās), tāpēc tās iespējams „aizņemsies” citas Studijas audzēknes.

bottom of page