top of page

Psiholoģiskās nodarbības pašapziņas celšanai:

Pašcieņa un pašpaļāvība apraksta iekšējo stāvokli, kuru veido mūsu jūtas un domas par sevi. Tās domas un jūtas, kas mums ir par sevi, var būt gan pozitīvas, gan negatīvas. Jo vairāk mums pozitīvu domu un jūtu, jo augstāka ir mūsu pašcieņa. Un pretēji, jo negatīvākas ir domas un jūtas attiecībā par sevi, jo zemāka ir pašcieņa. Labas sajūtas par sevi ir ļoti būtiskas, jo tās rada kontroles izjūtu pār savas dzīves notikumiem un sekmē virzību uz paša mērķiem. Sliktas sajūtas par sevi sabojā attieksmi pret sevi un citiem, pazemina pašpaļāvību, sasniegumu līmeni un dara nelaimīgu.Pašcieņu var iemācīties un pilnveidot sevī ikviens! Mēs nepārtraukti maināmies un attīstāmies.

Tieši šis laiks jauniešiem ir lieliska iespēja, pilnveidot un attīstīt sevi, lai veidotu spēcīgu personību un spētu saskatītu dažādās dzīves iespējas.Nodarbību mērķis ir attīstīt un pilnveidot jauniešu pašvērtējumu, saglabājot savu unikalitāti, pilnveidot pozitīvu dzīves redzējumu un prasmi saskatīt iespējas, iemācīt praktiskus paņēmienus, kā kontrolēt un vadīt savas domas un emocijas. Palīdzēt jauniešiem identificēt un atzīt savas stiprās un vājās puses, iemācīties iepriecināt sevi, nodarbojoties ar to, kas pašam patīk, mācīties atteikt, pateikt „nē”, izpētīt un novērtēt talantus un spējas, kas tiem piemīt, un lepoties ar tiem, būt lepniem par jebkādiem saviem sasniegumiem un akceptēt savas kļūdas un mācīties no tām. Mācīties aizvietot savus negatīvos izteikumus par sevi ar pozitīviem izteikumiem.

 

Stiprināt un attīstīt jauniešu sociālās prasmes, kas dod iespēju katram izmantot savu pieredzi un mācīties vienam no otra, kā arī palīdz katrā grupas dalībniekā̄ attīstītapziņu, ka viņš̌ var izteikt savu viedokli un būt atzīts. Stiprināt pašapziņu, savas vērtības un citu cilvēku kā unikālas vērtības apzināšanos.

Pasniedzēja:

Guna Geikina

bottom of page