top of page

Veselīgs dzīvesveids:

Veselība ir fiziskā, garīgā un sociālā labklājība, kas lielā mērā ir atkarīga no cilvēka dzīvesveida.

Veselīgs dzīvesveids ir nevis modes kliedziens, bet mūsdienu sabiedrības nepieciešamība. Tas ir individuālu ikdienas dzīves ieradumu, principu un ritma kopums - savas personības apzināšanās, darba, mācību un atpūtas režīma sabalansēšana.  Veselīga uztura, fizisko aktivitāšu un vides kvalitātes nozīme ikdienā.

Ir svarīgi veidot veselīgus ieradumus un sniegt sapratni par tiem jau agrīnā vecumā un, it īpaši, laikā kad jaunieši ir savas personības veidošanas sākumos. 

Nodarbībās runāsim par :

·      sabalansētu un veselīgu uzturu

·      darba un atpūtas režīmiem

·      fiziskām aktivitātēm

·      higiēnu

·      savstarpējām attiecībām sabiedrībā

·      drošu vidi

·      visa veida atkarībām un to negatīvām sekām.

Pasniedzēja:

Olga Grablevska

116434656_4318688631537882_7812958154323
bottom of page